درباره ما

از بین رفتن منابع زیست محیطی امروزه مهم ترین دغدغه های بشر معاصر را تشکیل می دهد. این آسیب ها مانند از بین رفتن منابع آبى، آلودگی آب،جنگل، کوهستان و دیگر اماکن شروع شده و به آلودگی های بصری و هر آن چیزی که با آن در ارتباطیم ختم می شود. همه ی اینها بر سلامت جسم و روح شهروندان اثر منفی گذاشته و تصویری تاریک از آینده ی زمین، برای نسل های بعدی ترسیم می کند. از این رو یک هنرمند موظف است تا از هنر خود به عنوان یک ابزار برای بهبود این شرایط استفاده کند؛ چرا که هنر به عنوان تاثیرگذارترین روش برای هرگونه فرهنگ سازی در میان عوام مردم شناخته می شود. جشنواره نگاه آبی با این هدف و با امید به کوچک ترین گامی در این مسیر، توسط انجمن هنر و زیست بوم دایره آبی و با همکاری داوطلبانه ی دانشجویان دانشگاه تهران، دانشگاه هنر و سایر دانشگاه ها، آغاز به کار کرده است. جشنواره ای که امید می رود تا بتواند هرساله با استفاده از هنرهای گوناگون به مهم ترین معضلات زیست محیطی بپردازد، آموزش دهد و فرهنگ سازی کند.